Địa Chỉ
Địa Chỉ Xóm 1 Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
Xóm 2 Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
Hotline liên hệ
Hotline liên hệ Mr.Tùng: 0972768936
Email
Email battranggom1@gmail.com

Gửi tin nhắn cho chúng tôi

* Thông tin bắt buộc
097.276.8936